29-05-2018

Indskrivning af konfirmander

Indskrivning af konfirmander til konfirmationer i foråret 2019 kan nu ske. Udfyldte vedlagte "konfirmandtilmelding" og send til kirkekontoret senest sommerferien.

Konfirmandtilmelding

Bedes venligst udfyldt, i blokbogstaver, underskrevet og afleveret/sendt til:

Agedrup Kirkekontor, Agedrupvej 12, 5320 Agedrup

Man kan også sende den til: viel@km.dk - Tilligemed dåbs-/navneattest – gerne i kopi!

NB: Inden sommerferien.