16-10-2017

Juniorkonfirmander

Kære forældre til børn i 3. klasse på Agedrup skole!

Vi vil gerne invitere jeres børn til at blive juniorkonfirmander i Agedrup sogn.

 

Hvorfor og hvordan?
Målet er, at jeres børn i juniorkonfirmandundervisningen møder og lærer kirke og kristendom at kende. Vi lægger vægt på oplevelse, samvær og samtale. Vi fortæller bibelhistorie, synger, leger, dramatiserer, tegner, maler, beder Fadervor, går på opdagelse i kirken og meget mere.

Alle børn i klassen er velkomne til at være juniorkonfirmander, uanset om de er medlem af folkekirken eller ej.

Børnene undervises af lærer og kirkesanger Annie Leth, og sognepræsten har ansvaret for undervisningen.

Hvor?
Undervisningen foregår i Agedrup Sognegård og kirke.

Hvornår?
Undervisningen foregår på seks torsdage kl. 14.15 – 15.45.

Første gang torsdag d. 26. okt. 2017, og forløbet afsluttes ved gudstjenesten 1. søndag i advent d. 3. december, hvor juniorkonfirmanderne bl. a. medvirker i et flot Luciaoptog sammen med Agedrup Kirkekor

Tilmelding:
Vi håber, at I og jeres børn vil tage godt imod tilbuddet om juniorkonfirmandundervisning. Er der spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

Af hensyn til planlægningen vil vi bede jer returnere tilmeldingen – eller sende en mail med de samme oplysninger til Agedrup Kirkekontor senest d. 13. okt. 2017.

 

TILMELDINGSBLANKET


Med venlig hilsen
Lene Bischoff-Mikkelsen og Annie Leth