01-06-2018

Konfirmationer i Agedrup Kirke

De fleste år har der været konfirmation i Agedrup Kirke på St. Bededag og søndagen efter.

I 2019 vil vi som forsøg holde konfirmationerne St. Bededag og lørdagen efter.

Det sker som et forsøg, pga. henvendelser til Lene Bischoff-Mikkelsen.

Præsten og menighedsrådet besluttede, at vi ville prøve at holde en lørdagskonfirmation og så efterfølgende evaluere forløbet.

Først når dette er sket, vil vi overveje at lade det blive kutyme at holde lørdagskonfirmation, og da vi melder datoerne ud 3 år frem, vil det tidligst blive i 2022.

Da vi samtidig skal have ny præst, ved vi heller ikke, hvordan vedkommende forholder sig til konfirmationstidspunkter, så de næste tre år bliver som følgende: 17. og 18. maj 2019, 8. og 10. maj 2020, 30. april og 2. maj 2021