Du er her: 
01-08-2018

Minikonfirmander i efteråret

Går dit barn i 3. klasse på Agedrup Skole og har lyst til at blive minikonfirmand, tilbydes igen i år et forløb af 6 x 1½ time lige efter skoletid torsdag eftermiddag. Første gang d. 25. oktober. Forløbet afsluttes ved gudstjenesten 1. søndag i advent d. 2. december kl.11.00, hvor minikonfirmanderne medvirker i et flot luciaoptog sammen med Agedrup Kirkekor.

Underviser er lærer og kirkesanger Annie Leth, der vil besøge tredjeklasserne efter sommerferien og fortælle mere om, hvad det vil sige at være minikonfirmand. Information vil herefter også komme på Forældreintra og på kirkens hjemmeside.

Se mere i næste nummer af Agedrup Rundt om dette spændende tilbud. Du er også velkommen til at kontakte Annie Leth.